Μικρός Φίλιππος Βάπτιση - Αλέξανδρος Ψάχος Φωτογράφος

Μικρός Φίλιππος Βάπτιση