ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - Αλέξανδρος Ψάχος Φωτογράφος